" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

นายกสุนทร เข็มนาค ท่านนายอำเภอ สภ.หนองแค ฝายทหาร ร่วมกันจัดระเบียบการจราจรบนถนนเศรฐสัมพันธ์ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าไม่สะดวกในการใช้รถใช้ถนน จึงร่วมกันดูสถานที่จริง เพื่อความเรียบร้อยในการใช้รถใช้ถนนเส้นนี้ครับ

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลหนองแค จัดงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการของเทศบาลตำบลหนองแค จำนวน 5 ท่าน ณ.อาตารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองแค วันที่ 28 กันยายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายกสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค พาคณะกรรมการชุมชน 20 ชุมชน ของเทศบาลตำบลหนองแค ศึกษาดูงานที่โครงการพระราชดำริห์อ่าวคุ้งกระเบน ที่จังหวัดจันทบุรี วันที่ 23 กันยายน 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสถาเทศบาลตำบลหนองแค สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการซ่อม/สร้าง บ้านประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ(เริ่มวันพ่อ - สำเร็จวันแม่) จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม...