" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

เทศบาลตำบลหนองแคร่วมกับพ่อค้า แม่ค้า ประชาชนชาวตลาดสด จัดทำบุญประจำปี61 เพื่อความเป็นสิริมงคล พ่อค้า แม่ค้า และพี่น้องชาวหนองแค ณ ตลาดสดเทศบาลฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่ 1-2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค จัดงานประเพณีสงกรานต์ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ เพื่อสืบสานประเพณี จัดขบวนแห่ให้พระชาชนสรงน้ำพระ ประกวดนางสงกรานต์ และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ โดยนายเกียรติพงษ์์ ทิพเสนา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี โดยมีนายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร ประธานสถา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลหนองแค จัดโครงการผู้สูงวัย ใส่ใจวัฒนธรรม ครั้งที่๑ เป็นการแสดงความเคารพนับถือและขอพรให้มีความสุขในวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ความสามัคคี ส่งเสริมและอนุรักษ์ให้อยู่กับสังคมไทยตลอดไป โดยนายฉัตรชัย ศิลาพร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารจิรนที

อ่านเพิ่มเติม...