" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

ข่าวกิจกรรม

         วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแค โดยมี นายปิยะ เมฆสวัสดิชัย ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในการประชุมสภา พร้อม นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองแค สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

         วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ อำเภอหนองแค ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยในช่วงเช้าได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ช่วงเย็นได้จัดพิธีวางพุ่มเงินพุ่มทองและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

        วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค กล่าวเปิดการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับคณะกรรมการชุมชน ทั้ง ๒๐ชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร และจ.ส.อ.หญิงจันทรา กลั่นพจน์ ผอ.กองสาธารณสุขฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

        วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค กล่าวเปิดการประชุมประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกาศ ณ อาคารจิรนที เทศบาลตำบลหนองแค

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

        วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายศิริรัตน์ เลี่ยวไพโรจน์ ประธานชุมชนเศรษฐสัมพันธ์ พร้อมคณะกรรมการชุมชน มอบเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนให้กับ นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค พร้อมคณะผู้บริหาร และจ.ส.อ.หญิงจันทรา กลั่นพจน์ ผอ.กองสาธารณสุขฯ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองแค

 
อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...