" ระพีพัฒน์เย็นฉ่ำ เกษตรกรรมรุ่งเรือง อุตสาหกรรมลือเลื่อง เมืองนักพัฒนา ปวงประชา ใฝ่คุณธรรม "

สถานที่สำคัญในชุมชน

1.วิหารหลวงพ่อมงคลบพิศ

2.วัดสหมิตรมงคล

3.วิหารหลวงพ่อดำ

4.วัดมงคลทัปาราม(เกาะลอย)

5.วังค้างคาวแม่ไก่

6.วัดเกาะลอย

7.วิหารหลวงพ่อสังขจาย

8.วัดเสนานฤมิตร